NFMD

Diversiteit Werkt!

Ellen van Loon 28 juni 2016 Nieuws Geen reacties op Diversiteit Werkt!


“Diversiteit werkt!” 8 september 2016

Locatie:
Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
Zeestraat 86-90, 2518 AD Den Haag

Datum: Donderdag 8 september 2016
Tijd: 12.30uur – 18.00uur

Diversiteit is een actueel en aansprekend thema voor MD-professionals. De kracht van en het streven naar diversiteit binnen een organisatie wordt door MD-professionals breed gedeeld, maar de praktijk is dikwijls weerbarstig.

De NFMD en het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) willen bijdragen aan verdere kennisdeling en uitwisseling van best-practices, met als doel om enerzijds MD-professionals kennis en inzicht te geven over de praktische uitvoerbaarheid van diversiteitsbeleid en anderzijds bi-culturele kandidaten inzicht te geven in het werkveld van Management Development.

De bijeenkomst zal worden geopend door Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarna Max Daniel, hoofd operatien van de Nationale Politie, een inspirerende lezing zal geven over de nut en noodzaak van het diversiteitsbeleid bij de Nationale Politie.

In het interactieve workshop gedeelte, waar kennisdeling en het uitwisselen van best practices centraal staan, zullen er wokshops gaan plaatsvinden met de volgende onderwerpen: de laatste wetenschappelijk inzichten over diversiteit, confrontatie met eigen vooroordelen, Diversiteit en inclusie & leidinggeven in een omgeving met diversiteit. Onderstaand stellen de sprekers/workshopbegeleiders zich alvast voor en geven ze een doorkijkje naar de inhoud van de workshops.

Vervolgens zal bij de informele borrel met live muziek ruim voldoende gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en inzichten te delen die tijdens deze unieke bijeenkomst zijn opgedaan.

Deze bijeenkomst zal bijdragen aan uw kennis en inzicht op het gebied van het diversiteitsbeleid, en zal u in verbinding brengen met professionals die hier ook actief mee bezig zijn en hier gezamenlijk aan willen verder werken. Meldt u daarom snel aan via onderstaande button om uw deelname aan deze bijzondere bijeenkomst te bevestigen.

Wij kijken uit naar uw komst!

Namens het NFMD en MNR bestuur

Myrte Ferwerda, Sharda Kamaansing, Maarten Meurer Aarssen

Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst

SPREKERS & WORKSHOPS

Minister Lodewijk Asscher
Minister Lodewijk Asscher is minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Viceminister- president.

Max Daniel, hoofd operatiën bij de Nationale Politie

Max Daniel is als hoofd Operatiën bij de Nationale Politie lid van de eenheidsleiding van Noord-Nederland. Hiervoor was hij o.a. plaatsvervangend Korpschef in de regio Fryslân en Programmamanager landelijke portefeuille Georganiseerde Criminaliteit achter de georganiseerde hennepteelt. De heer Daniel heeft in 2002 een postdoctorale Leergang Cultural Diversity and Organizational Effectivenessaan aan de Nyenrode University gevolgd. Zijn  lezing zal gaan over de nut en noodzaak van diversiteitsbeleid bij de Nationale Politie.

Jennes de Mol, hoofd directeur Personeel & Organisatie (HDPO) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
Jennes de Mol is hoofd directeur Personeel &Organisatie (HDPO) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiervoor was de heer de Mol o.a. ambassadeur in de Verenigde Arabische Emiraten en Consul-Genraal in Sint Petersburg. Tijdens de workshop zal hij ingaan op leidinggeven in een internationale context en leidinggeven aan medewerkers met een diverse achtergrond.

Tanachia Ashikali, instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden
Tanachia Ashikali is promovenda aan het instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op het vraagstuk hoe de uitkomsten van diversiteitsmanagement verklaard kunnen worden door inclusief leiderschap en een inclusieve werkomgeving. In de workshop gaan we in op de ogenschijnlijke paradox tussen diversiteit en inclusie. Wat houden deze begrippen in? En hoe komen we tot een inclusieve werkomgeving? Er wordt een ‘word cloud’ gecreëerd met de input van deelnemers. Deze zal als input dienen voor het debat waarin de (mogelijke) tegenstelling tussen diversiteit en inclusie centraal staat.

Claartje Vinkenburg, universitair hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Claartje Vinkenburg werkt als zelfstandig organisatie adviseur en is als universitair hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij adviseert over en doet onderzoek naar diversiteit in loopbanen in organisaties, waarbij ze kijkt naar de impact van impliciete bias, normatieve opvattingen en discursieve praktijken op carrière patronen en uitkomsten.

In de workshop “bias 3.0” zal Claartje aandacht besteden aan wat bias precies is (vooringenomenheid), waarom bias “erg” is, en hoe je kunt zorgen voor minder onbedoelde bijwerkingen van bias in HR processen als selectie, beoordeling en promotie. Impliciete bias is een van de belangrijkste redenen waarom initiatieven voor meer diversiteit en inclusie vaak weinig succesvol zijn

Workshop: Confrontatie met eigen vooroordelen, College voor de rechten van de mens
Het College voor de Rechten van de Mens geeft al drie jaar bij veel overheidsinstellingen en bedrijven de praktische en interactieve training ‘Confrontatie met eigen vooroordelen’. ‘Confrontatie met eigen vooroordelen’ is ontwikkeld op basis van het onderzoek ‘De juiste persoon op de juiste plek’ van het College voor de Rechten van de Mens. Dit onderzoek geeft inzicht in de werking van de onderliggende mechanismen van stereotypering en discriminatie. Speciaal voor deze middag geeft het College een verkorte workshop, waarin deze mechanismen op een interactieve wijze worden gedemonstreerd. Daarnaast gaan we in de workshop aan de slag met de verschillende invalshoeken van diversiteitsbeleid en gelijke behandeling.

Maarten Meurer Aarssen¸ MD-consultant bij het bureau Algemene Bestuursdienst (ABD)
Maarten Meurer Aarssen is MD-consultant bij het bureau Algemene Bestuursdienst (ABD) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Maarten is bestuurslid bij de NFMD en lid van het MNR. Maarten zal tijdens de bijeenkomst het dagvoorzitterschap voor zijn rekening nemen.

PROGRAMMA

12:30 – 13:00 uur     Ontvangst
13:00 – 13:10 uur     Opening door Maarten Meurer Aarssen
13:10 – 13:40 uur     Minister Lodewijk Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
13:45 – 14:14 uur     Max Daniel, Hoofd Operatien Nationale Politie
14:15 – 14:35 uur     Break
14:45 – 15:35 uur     Workshop ronde 1
15:45 – 16:35 uur     Workshop ronde 2
16:35 – 16:45 uur     Afsluiting
16:45 – 18:00 uur     Netwerkborrel met live muziek verzorgd door de Big Brassa Band

Vind je dit artikel leuk? Deel het!

About The Author

Berichten zijn gesloten.