Missie

Wij staan voor een netwerk van MD/HRD/HR professionals, waarin wij optimaal kunnen leren van én met elkaar, met het doel ontwikkeling van zowel individuen als organisaties te optimaliseren. Sinds de start staat management development centraal: ontwikkeling van het management en versterken van het leiderschap, wat nog steeds voor veel organisaties cruciaal is. Maar: we staan ook open voor ontwikkelingen richting minder/ander management en leiderschap en voeren ook graag de discussie over bredere talentontwikkeling, andere vormen van organiseren en belangrijke maatschappelijke thema’s. Wij willen ontwikkeling, in welke vorm dan ook, een boost geven. NFMD: to inspire development.  

Visie

Wij bieden een podium voor inspiratie en vakmanschap door het organiseren van bijeenkomsten van een halve dag waardoor ook het andere/werk leven door kan gaan. Vrijwel altijd gebeurt dit in co-creatie met onze leden. Op die manier is er telkens weer een andere locatie en komt de kracht van co-creatie terug in het inhoudelijke programma. In onze activiteiten staat het koppelen van wetenschap en praktijk centraal: het gaat zowel om het opdoen van nieuwe inzichten als op wat werkt in de dagelijkse praktijk. Daarmee bieden we onze leden naast inspiratie ook heel praktische handvatten om zelf mee aan de slag te gaan. Door bijeenkomsten goed te evalueren worden opgedane leerpunten weer verwerkt in de nieuw te organiseren bijeenkomsten. Op die manier houden we elkaar scherp en bewegen we mee met de wereld van morgen.

We zorgen dat we gedurende het jaar in onze bijeenkomsten zoveel mogelijk de aandacht verdelen over 6 kernthema's rondom talent-, en leiderschapsontwikkeling:

Banner kernthemas nfmd small

Bestuur

We stellen het NFMD bestuur graag aan je voor: 

Jozef Zondag

Jozef Zondag

Voorzitter bij NFMD
Functie
Managing Consultant
Werkzaam bij
Berenschot
Over

Als organisatieadviseur bij Berenschot mag ik me elke dag bezighouden met (ingewikkelde) vragen rondom leiderschapsontwikkeling. Soms komt dat vanuit noodzaak dingen beter te doen, vaak ook vanuit de wens om wendbaar en goed op de toekomst voorbereid te zijn. Waar MD eerder ging over managers en leidinggevenden zie ik een verschuiving naar leiderschap als iets van iedereen. Wat daarin centraal blijft staan is wie invloed heeft en iets voor elkaar kan krijgen. Dat is voor mij dan ook een belangrijk thema binnen het MD-vak. Als psycholoog ben ik geboeid door hoe mensen (en dus ook organisaties) bewegen volgens vaste patronen. Hoe komt het dat het de ene organisatie goed lukt om hun doelen te realiseren en de andere niet? Welke rol speelt leiderschap daarin en hoe kun je dat beinvloeden of niet? Die vragen proberen we bij de NFMD steeds met elkaar te ontrafelen. Daarin zijn onze leden leidend! We sluiten aan bij de tijdsgeest en de werkpraktijk, maar kijken als bestuur ook kritisch naar de (wetenschappelijke) onderbouwing van de verhalen die we elkaar vertellen en de activiteiten die we organiseren. Wat ik waardeer in het netwerk van de NFMD is de mogelijkheid om met elkaar, soms op het scherpst van de snede, de discussie te voeren en het glas te heffen op de ontwikkeling van ons mooie vak. 

Toon alles
Verberg
Eeke Dijkstra

Eeke Dijkstra

Penningmeester / bestuurslid bij NFMD

Functie
Adviseur Management Development
Werkzaam bij
Sociale Verzekeringsbank
Over

In mijn werk als MD adviseur zie ik dat één definitie van goed leiderschap moeilijk te geven is. Er zijn vele factoren die hier invloed op hebben;  de persoonlijkheid en vaardigheden van een leider, de omgeving, de wijze van organiseren, de missie en visie van een organisatie. Dat maakt het vakgebied van MD adviseur voor mij ontzettend boeiend en breed. Waar leiderschap voorheen vooral was gekoppeld aan de traditionele rol van manager, zie ik dat bijvoorbeeld door het invoeren van een Agile werkwijze, leiderschap ook steeds meer verbonden is aan nieuwe rollen. Het vakgebied van Management Development verandert daarmee ook en ik merk hoe belangrijk het is om ontwikkelingen, trends en nieuwe wetenschappelijk inzichten goed te blijven volgen om in mijn rol steeds waarde te kunnen blijven toevoegen. De NFMD is een prachtig netwerk hiervoor. Het helpt en inspireert mij elke keer weer om tijdens de bijeenkomsten ervaringen uit te wisselen en met elkaar te discussiëren over ons mooie vak. Het geeft me voldoening dat ik daar als bestuurslid van de NFMD een bijdrage aan kan leveren.

Toon alles
Verberg
Christie Aerts

Christie Aerts

Bestuurslid bij NFMD

Functie
Hoofd HR Supply Chain
Werkzaam bij
Jumbo Supermarkten
Over

Je eerste leidinggevende, dat is vaak iemand die je niet vergeet. Misschien niet altijd met veel plezier aan terugdenkt, maar het is onmiskenbaar iemand die impact heeft gehad op jouw ontwikkeling.  Hoe leer je hoe je indruk maakt? Hoe leer je hoe je positief stuurt? Hoe leer je bedrijfsdoelstellingen naar het individu te vertalen? Met deze vragen (en meer) heb ik me als HR professional de afgelopen jaren in diverse functies beziggehouden. Ook vragen die me als manager bezighouden.

Het is heel waardevol om deel uit te maken van een netwerk, waar je deze vragen kunt stellen, met anderen naar antwoorden kunt zoeken en nieuwe vragen kunt formuleren. Het helpt je om de wereld van buiten naar binnen te halen, andere inzichten te krijgen en geïnspireerd je dagelijkse werk te doen.

Nadenken over de ontwikkeling van mensen is iets wat als een rode draad in mijn loopbaan is terug te vinden. Het geeft veel plezier om als lid van het NFMD bestuur daar mee bezig te zijn en natuurlijk zelf daar ook weer veel van op te steken. 

Toon alles
Verberg
Maarten Meurer

Maarten Meurer

Bestuurslid bij NFMD
Functie
MD Consultant
Werkzaam bij
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ BABD
Over

De wereld en de maatschappij om ons heen is continue in beweging. Trends, gewoonten en werkwijzen die vandaag worden toegepast kunnen morgen verouderd zijn. Dit vergt niet alleen flexibiliteit om hier mee om te gaan maar ook de wil om jezelf te blijven ontwikkelen en nieuwe ontwikkelingen vooral als kansen te zien. Management development zie ik in dit perspectief dan ook als het instrument om mensen en organisaties ‘toekomstproof’ te maken. Als MD-consultant bij het Bureau van de Algemene Bestuursdienst (ABD) ben ik hier dan ook dagelijks met veel plezier en overtuiging mee bezig. Talent- en organisatieontwikkeling, nieuwe inzichten bieden en het leggen van de perfecte match drijft mij in mijn werk. In mijn werk en als NFMD bestuurslid volg ik de ontwikkelingen op het MD-vakgebied op de voet en ervaar in de dagelijkse praktijk de uitdagingen waarvoor wij staan. Ik zie dat veel -publieke en private- organisaties dezelfde vraagstukken hebben op MD-gebied en elkaar zouden kunnen ondersteunen bij het vinden van de juiste werkwijzen. De NFMD zie ik daarvoor als een perfect platform. Ik draag dan ook graag als NFMD bestuurslid bij aan het bevorderen van kennisuitwisseling en samenwerking tussen organisaties en MD-professionals om dit mooie vakgebied verder te ontwikkelen en “Toekomstproof” te maken.   

Toon alles
Verberg
Jos Akkermans

Jos Akkermans

Bestuurslid bij NFMD
Functie
Associate Professor (Universitair Hoofddocent) of Sustainable Careers and Organizational Behavior
Werkzaam bij
Vrije Universiteit Amsterdam
Over

Als universitair hoofddocent in duurzame loopbanen en menselijk gedrag in organisaties doe ik onderzoek naar twee kernthema’s: (1) het ontwikkelen en managen van duurzame loopbanen en (2) de veranderende werkgever-werknemer relatie. Binnen deze thema’s bestudeer ik bijvoorbeeld employability, psychologische contracten, job en career crafting, en werknemer welzijn. Centraal in mijn onderzoek staat de samenwerking tussen organisatie en individu in de voortdurende ontwikkeling van mensen. De inhoudelijke focus van de NFMD past heel mooi bij mijn onderzoeksthema’s en daarmee hebben we een sterke samenwerking, waarbij we wetenschappelijke en praktische kennis kunnen bundelen. Verder ben ik opleidingsdirecteur van onze Business Administration Master opleiding en werk ik vaak samen met bedrijven via lezingen en advies. Ook daarbij zoek ik steeds samenwerking tussen “beide werelden”, want dát is een van mijn belangrijkste doelen bij de Vrije Universiteit en bij de NFMD: een succesvolle en productieve brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Dat is inmiddels al enkele keren goed gelukt door hoogleraren uit te nodigen voor een keynote tijdens NFMD bijeenkomsten en ik hoop die brug nog veel vaker te slaan.

Toon alles
Verberg
Huib Hardeman

Huib Hardeman

Bestuurslid bij NFMD
Functie
Directeur
Werkzaam bij
Ludens Talentontwikkeling
Over

Als directeur van Ludens Talentontwikkeling werk ik dagelijks met MD-adviseurs van zeer verschillende organisaties. Het ontwikkelen van leiderschap is daarbij vrijwel altijd de rode draad. Het effect van goed of matig leiderschap is enorm groot in organisaties, het ontwikkelen van een visie op Management Development is daarom van groot strategisch belang. Het geeft mij veel voldoening wanneer ik daar vanuit Ludens een bijdrage aan lever en op die manier samen met onze klanten mooie en succesvolle trajecten bouw.

Om als bedrijf uit te blinken, heb je werknemers nodig die het verschil maken. Avonturiers die onafhankelijk en kritisch durven denken, die met creatieve oplossingen komen en tegen de stroom in durven gaan. Dit lukt alleen als de leiders een ‘secure base’ kunnen zijn voor het talent in de organisatie. Daarvoor moet je als leider een werkelijk verbinding aan kunnen gaan met je medewerkers. Om hierin te groeien zal je als leider iets moeten begrijpen van je patronen en je geschiedenis. Vanuit MD kan hier een belangrijke bijdrage aan geleverd worden, en kan de organisatie ‘wijzer’ worden. Ook ik leer hierin weer elke dag. De NFMD is een prachtig netwerk waarbinnen leren van en met elkaar centraal staat. Als bestuurslid lever ik daar graag een bijdrage aan.

Toon alles
Verberg
Judith Sasburg

Judith Sasburg

Bestuurslid bij NFMD
Functie
Lead Learning Management / Leadership / Talent Development
Werkzaam bij
Rabobank
Over

Bouwen is de rode draad in mijn werk. Nu alweer een aantal jaren voor Rabobank, eerder vanuit verschillende consultancy rollen bij (middel) grote organisaties. Bouwen aan een thema of aan een business, altijd vanuit het aantrekken of ontwikkelen van mensen. 

Bij Rabobank zet ik mijn kennis en ervaring in als Lead Expert Management-Leadership-Talent Development. Vanuit die rol ben ik verantwoordelijk voor Leiderschapsontwikkeling binnen Rabobank Groep. Heel concreet ontwerp en implementeer ik samen met een team van collega’s beleid en ontwikkelprogramma’s om bij te dragen aan de beweging die Rabobank wil maken. Vanuit het idee Leading Tomorrow’s Bank Today richten we ons op de ontwikkeling van leiderschap en de bijbehorende mindset en skills als een katalysator voor organisatie ontwikkeling. 

Ik ben ervan overtuigd dat alleen mensen het verschil kunnen maken. Juist in een tijd waarin de trend is dat we als mens de impact voelen van digitalisering neemt het belang van leiderschap toe. Individueel leiderschap en netwerk leiderschap gaan daarin voor mij hand in hand. Je staat nooit los van de context waarin je werkt en ontwikkelt en daarin heb je niet alleen jezelf en je team te ontwikkelen; het is ook aan jezelf om te halen en te brengen richting je peers en de maatschappij. Ik wil zelf graag bijdragen aan de maatschappij door wat ik weet en wie ik ben en ken te verbinden aan anderen. Dat is ook precies waarom ik de bestuur rol bij NFMD ben aangegaan. Omdat ik denk dat we allemaal leren van en met elkaar juist doordat we met elkaar in verbinding staan. Een krachtig netwerk van allemaal mensen met een passie voor leiderschapsontwikkeling, zo mooi!

Toon alles
Verberg
Ellen van Loon

Ellen van Loon

Management Assistente bij NFMD
Over

Als management assistente van de NFMD ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van alle bijeenkomsten en het jaarlijkse congres. Daarnaast coördineer ik alle office werkzaamheden en houd ik contact met leden over het lidmaatschap, bijeenkomsten en andere vragen die spelen. Ik neem alle administratieve en organisatorische werkzaamheden van het bestuur uit handen, zodat zij zich kunnen richten op de vakinhoudelijke invulling!

Toon alles
Verberg