NFMD

De toekomst van de NFMD

De toekomst van de NFMD: uitkomsten van een eerste strategie sessie
Na een geslaagd jaarcongres over duurzaam loopbaanbeleid op 7 februari was het tijd voor het NFMD bestuur om zich ook eens te bezinnen op de duurzaamheid van onze vereniging. Ruim een week later hadden we dan ook een strategiesessie gepland om met elkaar eens wat langer stil te staan bij wat de NFMD nu is en of we dat ook willen zijn in de toekomst.

MD of D?
De wereld om ons heen verandert in rap tempo en dat heeft zijn weerslag op de organisaties waarin we werken. De positie van de manager wordt anders, waardoor ook de rol van de MD professional een andere invulling krijgt. Is dit zodanig anders dat we afscheid zouden moeten nemen van de M van management en ons vooral moeten richten op de D van Development? Ook omdat we een trend zien waarin de thema’s van T&D, HRD, L&D steeds meer samenkomen met de nadruk op de “D”? Vooralsnog denken wij van niet, want juist die veranderende rol van de manager en dus van de MD professional geeft weer voldoende stof voor discussie. En daar willen we ook graag in het NFMD netwerk over blijven praten.

Opzet bijeenkomsten: meer diversiteit in opzet bijeenkomsten en vormen van netwerken
Qua soort bijeenkomsten denken we aan het uitbreiden van het palet. Zo hebben we een goede ervaring met een ronde tafelbijeenkomst met de ABD die we vorig jaar samen hebben georganiseerd. Daar zijn we in een kleinere groep wat meer de diepte in gegaan en hebben we best practices gedeeld. Ander soort bijeenkomsten die we verder willen verkennen zijn dilemmalabs, bijzondere ontmoetingen/werkbezoeken en intervisie.

Aansluiten bij ontwikkelingen social media en technologie
Het afgelopen jaar hebben we de eerste stappen gezet in het gebruik van andere social media dan alleen de email en onze website. Dit willen we blijven doen en ook tijdens en voor onze bijeenkomsten meer gebruik maken van andere media en technologieën, zoals het faciliteren van webinars.

De brug tussen wetenschap en praktijk
Onze ambitie is om de wetenschap en de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Hoe kunnen wij in ons MD Beleid nog meer gebruik maken van de wetenschap en wat kan de wetenschap leren van de dagelijkse praktijk?

Verjonging door ook focus op studenten
Om de vergrijzing voor te blijven en de goede vibes van de bijeenkomsten met trainees en young professionals nog in het achterhoofd, willen we komende tijd ook onderzoeken of we ons ledenbestand kunnen uitbreiden met studenten. Of we dat moeten beperken tot bepaalde studierichtingen of anderszins is nog open.

Tot slot: uitbreiden van ons ledenbestand en activeren van leden
We zijn blij met onze huidige leden, waarbij we nog graag zouden willen uitbreiden met een aantal professionals uit de commerciële wereld en de corporates. Ook zouden we meer evenwichtigheid willen binnen ons ledenbestand: zo is er meer een vast kern, en zien we een aantal leden maar 1 keer per jaar.

Bovenal: in dialoog met jullie samen vernieuwen!
Echter, je kunt als bestuur wel bepaalde dingen bedenken, maar het kan alleen iets worden als het zaken zijn waar ook de leden enthousiast van worden. De dialoog over een duurzame toekomst van de NFMD en de MD professional willen we dan ook graag met jullie voeren. Deels door de onderwerpen van onze bijeenkomsten dit jaar, deels door onze gesprekken met jullie tijdens de netwerkmomenten.

Natuurlijk kun je ook via email ons laten weten wat jij belangrijk vindt: info@nfmd.nl

Vind je dit artikel leuk? Deel het!

About The Author

Berichten zijn gesloten.