Terug naar overzicht

Natuurlijk leiderschap; over jezelf zijn, wildernistrails en wetenschappelijke inzichten

Op 24 september organiseerde NFMD de bijeenkomst ‘Natuurlijk leiderschap'. Wat heb je nodig om jezelf te zijn, ongeacht de omstandigheden waarin je opereert?

Sta jij in je kracht en kun je in alle omstandigheden volkomen jezelf zijn? In een werkomgeving waar de concurrentie sterk is, de druk hoog en waar je te maken hebt met krachten waar je niet direct invloed op hebt? Jacqueline Wiener, executive coach en facilitator gelooft dat dit kan. Als jij je natuurlijk leiderschap blijvend ontwikkelt, dan weet je wat je nodig hebt, dan kun je dit ook kenbaar maken en houd je de regie over jouw werk.

Jacqueline Wiener hield een prikkelende en interactieve inleiding over natuurlijk leiderschap waarbij zij kwetsbaar vertelde over haar eigen struikelmomenten, haar veerkracht en over de groei die zij mensen en top teams in haar coaching praktijk ziet doormaken.

Vervolgens stonden we stil bij één van de manieren om aan de slag te gaan met natuurlijk leiderschap; wildernistrails. Boy van Droffelaar promoveert dit jaar op het effect van wildernistrails. Onderzoek toont positieve effecten aan en hier vertelde Boy ons alles over. Nog krachtiger dan vertellen is zelf ervaren en daarom maakten we een wandeling op Landgoed Marienwaerdt, zodat wij zelf konden meemaken hoe de natuur kan helpen om je natuurlijk leiderschap te vergroten. 

Jacqueline Wiener

Jacqueline Wiener is expert in het vergroten van natuurlijk leiderschap. Als executive coach en facilitator van leiderschap- en teamontwikkelingstrajecten begeleidt zij leiders en top-teams en organiseert zij elk jaar een nature trail naar de wildernis in Zuid-Afrika. Een manier om je natuurlijk leiderschap een flinke boost te geven.

Jacqueline nam ons mee op een reis naar binnen, het ontdekken van jezelf op diepere lagen. Zonder slides maar met een schriftje bogen we ons over de vragen die zij ons in feite aan onszelf liet stellen. Natuurlijk leiderschap gaat over jezelf kennen, de keuzes maken die echt bij jou passen en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, op elk moment. Daar begint het ware leiderschap. Via een korte toelichting hoe het ontwikkelen van natuurlijk leiderschap van individuen de kracht van een organisatie vergroot, hebben we onder begeleiding van Jacqueline en Boy een stiltewandeling gemaakt. Een mini-trail. Met zovelen, in stilte, bewust van je adem, focussen op één van je zintuigen en ontdekken wat de stilte jou brengt.

Op een prikkelende manier nodigde Jacqueline ons uit om aandacht te schenken aan die aspecten die nodig zijn om ons eigen natuurlijk leiderschap te vergroten. Daarnaast liet ze ons ontdekken waarom organisaties zo gebaat zijn bij natuurlijke leiders. "Het is precies wat organisaties nodig hebben. Mensen die zichzelf kennen. Hun kracht én kwetsbaarheid. Die weten waar ze voor staan en wat ze willen en van daaruit acteren en creëren". Natuurlijk leiderschap van ieder individu in de organisatie maakt organisaties krachtiger. Iedereen is een leider en kan van daaruit anderen inspireren en motiveren. Mensen gaan met meer plezier naar hun werk, nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen, klagen minder en worden creatiever en innovatiever.

Boy van Droffelaar

Boy van Droffelaar is executive coach en bekleedde in het verleden directiefuncties bij AkzoNobel, Vendex, Randstad en SaraLee. De afgelopen 7 jaar werkte hij aan een promotieonderzoek aan de Universiteit van Wageningen. Zijn proefschrift legt het wetenschappelijk fundament onder het nut van wilderniservaringen. ‘Hoewel vrijwel alle deelnemers aan leiderschapsprogramma’s in de natuur waanzinnig enthousiast zijn en zeggen ervan te profiteren tijdens hun werk, ontbrak het tot nu toe aan een empirische onderbouwing van de methode. En die is wel hard nodig, want veel mensen beschouwen dit soort leiderschapsprogramma’s nog altijd als verkapte vakantiereisjes.’

Promotieonderzoek Boy van Droffelaar

Leiders van organisaties staan in deze tijd ​​voor uitdagingen die meer vereisen dan alleen de ontwikkeling van leiderschapscompetenties. Volgens wetenschappers en praktijkmensen is bij leiders op een fundamenteler niveau een bewustzijnsverandering nodig. Verschillende wetenschappers denken dat 'kritieke levensgebeurtenissen', dat wil zeggen gebeurtenissen die het leven van mensen richting geven, waarschijnlijk een belangrijk antecedent zijn van authentiek leiderschap. Bovendien suggereert onderzoek dat natuurervaringen positieve psychologische effecten hebben. In dit PhD-project onderzocht ik de impact van een op wildernis gebaseerd trainingsprogramma op leiderschapstransformatie. Dit proefschrift is gebaseerd op drie empirische studies die de ervaringen van leiders en de daaruit voortvloeiende intenties om te veranderen analyseren, de feitelijke impact van het trainingsprogramma op authentiek leiderschap meten en de rol van herinneringen aan ervaringen op hun leiderschapsstijl en veranderingen daarin onderzoeken.

De studies suggereren dat het trainingsprogramma leidt tot een bewustzijnsverandering bij leiders naar een bredere en meer zorgzame houding. Dit is hoogstwaarschijnlijk een effect van onderdompeling in de natuur.

Datum en tijden
24-09-2020 | 09:00 - 13:30 uur
Kosten
Kosteloos voor leden
Locatie
Landgoed Marienwaerdt, Het Klooster 5 in Beesd. Zaal: Hooge Schuur
Programma
09:00 uur Ontvangst
09:25 uur Start programma
09:30 uur Natuurlijk leiderschap: het waarom, het persoonlijk ervaren, de wildernistrail
10:25 uur Stiltewandeling
11:05 uur Break
11:20 uur Borgen van de ervaring tijdens de wandeling
11:30 uur De effecten van de wildernistrail op de ontwikkeling van leiderschap
12:30 uur Lunch to go