Terug naar overzicht
We kunnen niet ontkennen dat de argumenten om aan succession planning, in het Nederlands ook wel “opvolgingsplanning”, te werken valide zijn. Je zou zelfs kunnen stellen dat wij als MD niet geloofwaardig zijn wanneer we niet in staat zijn om de opvolgingsplanning op orde te hebben. Maar is de praktijk niet veel weerbarstiger dan onze wensen in het hoofd en op papier?
 
Dit onderwerp willen wij graag met elkaar aanpakken tijdens onze volgende NFMD bijeenkomst op 20 september 2018. Tijdens een zeer interactieve workshop gaan we met behulp van de LEGO® SERIOUS PLAY® methodiek letterlijk bouwen aan succesvolle opvolging binnen organisaties. Naast een kennismaking met de methodiek, verkrijgen we nieuwe inzichten, ervaren we een nieuwe manier van werken en wordt er gebruik gemaakt van de kennis van de handen. De kracht van deze workshop is dat iedereen met behulp van de LEGO® SERIOUS PLAY® methodiek zijn kennis en mening inbrengt. Daarnaast zorgt de workshop voor inspiratie en een dosis positieve energie!
 
Kijkend naar de uitdagingen waar wij als MD professionals op het gebied van successieplanning voor staan, hebben wij op 20 september 2018 met zo’n 40 deelnemers een mooie eerste stap in de goede richting gezet en is er een basis gelegd om op door te pakken!
 
De deelnemers hebben tijdens de bijeenkomst hun creatieve kant laten zien en zijn gezamenlijk gaan bouwen aan de ideale successieplanning. Daarbij kreeg een ieder de ruimte om zijn of haar mening in te brengen. De deelnemende leden hebben elkaar daardoor (nog) beter leren kennen, visies gedeeld en nieuwe inzichten verkregen. De workshop heeft bijgedragen aan visievorming ten aanzien van successieplanning, aan het boven tafel krijgen van succesfactoren, aandachtspunten en echte “hobbels”. Er is letterlijk gebouwd aan successieplanning van de toekomst. Nu is het zaak om binnen de organisaties waar een ieder werkzaam is een concretiseringslag te maken.
 

Uitkomsten
Factoren die volgens de deelnemers een rol spelen bij succesvolle opvolgingsplanning zijn o.a.:

  • Heldere strategie 
  • Flexibiliteit
  • Learning agility methodieken (9 vlakken)
  • Eigen regie medewerkers
  • Transparantie op procedures
  • Open communicatie
  • Support van de top
  • Verbindingen tussen loopbanen over de afdelingen
Factoren waarover we tijdens de komende NFMD bijeenkomsten graag met elkaar over in gesprek gaan/blijven! Een mooie aansluiting op deze bijeenkomst staat gepland op 22 november, zien we je daar? 
 
© 2018 The LEGO Group. LEGO en SERIOUS PLAY zijn geregistreerde handelsmerken van de LEGO Group. De LEGO SERIOUS PLAY activiteiten als genoemd in deze aankondiging zijn niet geautoriseerd of gesponsord door de LEGO Group.
Datum en tijden
20-09-2018 | 09:30 - 13:30 uur
Kosten
Kosteloos voor NFMD leden
Locatie
SVB, Graadt van Roggenweg 400, 3531 AH Utrecht
Programma
09:30 uur Ontvangst
10:00 uur Start programma
12:30 uur Lunch
13:30 uur Einde programma