Terug naar overzicht

De volgende stap

Op 20 juni nam Ane Sijsma ons mee in zijn gedachtengoed rondom “De volgende stap”. Het thema “zingeving en werk gedurende de levensloop” stond daarbij centraal, in relatie tot actuele thema’s als verhoogde AOW leeftijd, vergrijzing, flexiblisering van de Nederlandse arbeidsmarkt, circulaire economie en duurzame inzetbaarheid.

In ons vak zijn wij veelal van mening dat medewerkers zich bewust bezig zouden moeten houden met de ontwikkeling van hun loopbaan. Maar wordt het niet moeilijker voor de oudere medewerkers onder ons? Zowel vanuit organisatieperspectief, als vanuit henzelf. Over dit thema gingen wij, na een inspirerend verhaal van Ane, met elkaar in gesprek!

Ane Sijsma is na een loopbaan van diverse directiefuncties in verzekeringsland tijdens de tweede helft van zijn werkzame leven actief geworden als adviseur en loopbaancoach. Hij helpt mensen om hun eigen baan te bedenken. Alles binnen de grenzen van de redelijkheid. Hij adviseert dertigers, veertigers en senioren in de levensfase 55-75, die op een andere manier willen doorwerken. Aan de Vrije Universiteit is hij opgeleid als econoom en jurist.

Datum en tijden
20-06-2017 | 09:30 - 13:30 uur
Locatie
Museum Speelklok, Utrecht