Terug naar overzicht

Leiderschapsdilemma's in tijden van crisis

Op 23 juni organiseerde NFMD haar eerste online bijeenkomst ‘Leiderschapsdilemma's in tijden van Crisis’ door Jesse Segers.

We begonnen bij de basis; wat is eigenlijk de rol van een leider?, waar kan je je als leider in een crisis het beste op richten en met welke belemmeringen en biases moet je rekening houden? Vervolgens stonden we stil bij de sleutels tot succesvol handelen; ‘langzaam denken’ en denken in scenario’s. Daarnaast is een goede communicatie van groot belang, waarbij Jesse ook inging op wat hij daar dan onder verstaat.

In een crisis is het bouwen en onderhouden van een ‘holding environment’ cruciaal (en tegelijkertijd juist ook moeilijk). Hierbij gaat het om:

  • Het creëren van een veilige, betrouwbare omgeving waarin anderen sterke emoties kunnen uiten,
  • Het creëren van een  emphatische context die het zelfgevoel van anderen als herkenbaar, waardevol en begrijpelijk bevestigt
  • Het creëren van een context waarin anderen het gevoel van betekenis van hun primaire werktaak kunnen herstellen.

Leiderschap in tijden van crisis vergt veel van de leider. Daarom werd tot slot dan ook benadrukt dat het belangrijk is voor de leider om tijd te investeren in activiteiten die zorgen voor herstel, zoals sporten, koken, muziek maken of luisteren, tijd doorbrengen met vrienden of wandelen in de natuur.

Jesse Segers

Jesse Segers is rector van SIOO (universitair opleidingsinstituut voor organisatiekunde en verandermanagement) en expert op het gebied van leiderschap. 

Datum en tijden
23-06-2020 | 09:30 - 11:00 uur
Locatie
Online sessie
Programma
09:20 uur Online inloggen
09:30 uur Start programma
11:00 uur Einde programma