Terug naar overzicht

Geheimen en leiderschap: een verborgen ingrediënt voor groei?

In organisaties wordt van medewerkers (en leidinggevenden) doorgaans transparantie en een open communicatiestijl verwacht. Echter, de mate van informatieoverdracht tussen mensen is afhankelijk van meerdere factoren, waarbij de impliciete verwachting dat de ander ‘het wel eerlijk zal zeggen’ erg veel wensdenken bevat.

Hoe transparant zijn mensen eigenlijk, en welke rol spelen geheimen in menselijke relaties? Tijdens deze lezing over de psychologie van geheimen zullen we onderzoeken in welke mate mensen geheimen hebben. Wat het nut van en motief voor het hebben van geheimen is. En wat de voor- en nadelen van geheimen zijn, alsmede de psychische consequenties hiervan. Ook gaan we in op de factoren die de neiging tot geheimhouding kunnen versterken (zoals cultuur en veiligheid) en wat gedaan kan worden om deze belemmeringen weg te nemen. Van de evolutie via de neuroanatomie terug naar het hier en nu: geheimen zullen tijdens deze bijeenkomst worden ontrafeld. 

Dr. Andreas Wismeijer (1975) heeft psychologie gestudeerd aan Tilburg University. Na 7 jaar onderzoek te hebben gedaan aan de Universitat Autònoma de Barcelona is hij teruggekeerd naar Tilburg University en daar in 2008 gepromoveerd op een proefschrift over de psychologische consequenties van het hebben van geheimen. Nog steeds is hij verbonden aan Tilburg University en daarnaast oprichter van Wismeijer Science Translation waarvoor hij lezingen en trainingen geeft over psychologische onderwerpen aan een groot en divers publiek.

Datum en tijden
16-06-2023 | 09:30 - 13:30 uur
Locatie
Berenschot, Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht
Programma
09:30 - 10:00 Inloop en welkom
10:00 - 12:30 Andreas Wismeijer
12:30 - 13:30 Lunch en gelegenheid tot netwerken