NFMD

18 juni 2013

De waarde van leren
Rick de Rijk heeft ons meegenomen in de wereld van leren en presteren van vandaag en morgen. Charles Jennings (de 70-20-10 goeroe) leert ons dat het meeste rendement te halen valt uit het benutten van leren in de praktijk. Al snel wordt duidelijk dat de leerprofessional de hefboom is voor het realiseren van waarde. Goed nieuws? Of werk aan de winkel? In hoeverre sluit de leerprofessional aan bij de taal van het management?

Rick zijn heldere advies luidt: ‘Meet them where they are…’. Stel vast wat de strategische uitdaging is (zie onderstaand) en wat er van jou als leerprofessional verwacht wordt. Zorg daarbij dat je levert waar om gevraagd wordt en probeer van daaruit de overstap te maken naar de andere strategische uitdagingen die er op het gebied van leren zijn.

Vier strategische uitdagingen:

 

·         Hoe draagt leren het beste bij aan de huidige en toekomstige strategie?

·         Hoe draagt leren het beste bij aan de groei van de organisatie?

·         Hoe draagt leren het beste bij aan de productiviteit van de organisatie?

·         Hoe draagt leren het beste bij aan de transformatie?

 

Vervolgens werd ingegaan op de transfer van leren. Wie heeft de grootste impact op leren? Is dat de deelnemer zelf? De manager of de facilitair? En dan juist voor, tijdens of na de leeractiviteit?

De uitkomst is ontluisterend: de manager blijkt voorafgaand tezamen met de facilitator de meeste impact te hebben, op de voet gevolgd door de manager achteraf. Dus de omgeving en de mate waarin de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld en wordt gestimuleerd om het geleerde toe te passen heeft het grootste resultaat. Maar verdient het daarmee ook altijd de meeste tijd en aandacht? Dat is de vraag.

Tot slot besprak Rick het ROI (Return on Investment) model: waar zit het rendement van leren en hoe kan de brug worden geslagen naar het rendement van het presteren. Het rendementsmodel biedt een taal om hierover de dialoog in een organisatie te voeren. Natuurlijk meet iedereen hoe tevreden een klant is met een interventie, maar dit is de hygiëne voorwaarde – zo stelt Rick – en zegt niets over het rendement van het leren. Daarvoor kijk je naar leeruitkomsten (bijvoorbeeld in het kader van NLQF), naar het toepassen van het geleerde op de werkplek en de individuele performanceverbetering en de effecten van leren op de organisatieresultaten. Meten is het einde van de verspilling van onnodige programma’s, maar het vergroot de (interne) klantgerichtheid, zorgt ervoor dat het management actief wordt betrokken in het leerproces en zorgt voor een financieel rendement.

Genoeg ‘food for thought’!

 

Onderstaand de presentatie van Rick de Rijk en alle beloofde informatie:

Presentatie Rick de Rijk – De waarde van leren – 18 juni 2013

De 10 trends – hoofdstuk 6 uit het boek ‘De Waarde van Leren’

Rapport over Global trends & leren in Bric-landen

 

Verwijzingen:

  • Voor meer over het Nederlands Kwalificatie Kader NLQF (om leeruitkomsten van een niveauduiding te voorzien): www.nlqf.nl
  • Voor meer over ‘leren als oplossing voor complexe vraagstukken’ zoek op Hugh o’Doherty (zie ook Youtube).
  • Voor meer over de organisatieverandering die met Ministerie van NI&M tot gevolg had: Han Nichting e.a. (2013). Betekenis geven aan verandering. Den Haag: SDU.
  • Voor meer over generatieleren door Paul Jansen (VU): D.T.A.M. Kooij, D.E. Guest, M. Clinton, T. Knight, P.G.W. Jansen & J.S.E. Dikkers (2013). How the impact of HR practices on employee well-being and performance changes with age. Human Resource Management Journal vol. 23 (1), 18-35.

Filmpjes:

Bekijk hier het filmpje over 70-20-10
Bekijk hier het filmpje over de werkzame principes van leren 
Bekijk hier het filmpje over beweging binnen een organisatie onder invloed van economische of marktontwikkelingen
Bekijk hier het filmpje over de dialogen