NFMD

Bestuur

Judith Alexander

Judith Alexander – Organisatie adviseur ProRail & voorzitter NFMD
Investeren in je human capital, daarmee kun je juist in deze tijden het verschil maken. Mensen in hun kracht brengen, “de juiste persoon op  het juiste moment op de juiste plek” , daar gaat het wat mij betreft om bij management development. En niet alleen met voornemens op papier, maar dit echt terug te zien in de dagelijkse praktijk. Een uitdagende opgave waarbij het helpt om met elkaar te bespreken wat wel en niet werkt en wat de nieuwste theoretische inzichten zijn. Verbinden, in samenspel werken aan MD op een hoger platform te krijgen, daar draag ik graag mijn steentje aan bij door MD professional te zijn bij ProRail en bestuurslid te zijn van de NFMD.

____________________________________________________________________________________________________________

Nicolien Peters

Nicolien Peters – Commercieel Manager Voergroep Zuid & penningmeester NFMD
In deze tijd zijn we op zoek naar leiders die continu het functioneren van de organisatie en de mensen die daaraan verbonden zijn te verbeteren. Op elk aspect streven deze leiders naar toegevoegde waarde. Hoe kunnen we de aanwezige kwaliteiten ontwikkelen en benutten zodat talenten een optimale toegevoegde waarde voor organisaties vormen? In dat kader zijn we als NFMD continu op zoek naar trends die binnen en buiten organisaties worden gevormd, om zo onze leden te inspireren zodat ze deze kunnen inzetten bij vraagstukken die binnen hun organisatie leven.

____________________________________________________________________________________________________________

Jos Akkermans

Jos Akkermans – Associate Professor (Universitair Hoofddocent) of Sustainable Careers and Organizational Behavior Vrije Universiteit Amsterdam & bestuurslid NFMD
Als universitair hoofddocent in duurzame loopbanen en menselijk gedrag in organisaties doe ik onderzoek naar twee kernthema’s: (1) het ontwikkelen en managen van duurzame loopbanen en (2) de veranderende werkgever-werknemer relatie. Binnen deze thema’s bestudeer ik bijvoorbeeld employability, psychologische contracten, job en career crafting, en werknemer welzijn. Centraal in mijn onderzoek staat de samenwerking tussen organisatie en individu in de voortdurende ontwikkeling van mensen. De inhoudelijke focus van de NFMD past heel mooi bij mijn onderzoeksthema’s en daarmee hebben we een sterke samenwerking, waarbij we wetenschappelijke en praktische kennis kunnen bundelen. Verder ben ik opleidingsdirecteur van onze Business Administration Master opleiding en werk ik vaak samen met bedrijven via lezingen en advies. Ook daarbij zoek ik steeds samenwerking tussen “beide werelden”, want dát is een van mijn belangrijkste doelen bij de Vrije Universiteit en bij de NFMD: een succesvolle en productieve brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Dat is inmiddels al enkele keren goed gelukt door hoogleraren uit te nodigen voor een keynote tijdens NFMD bijeenkomsten en ik hoop die brug nog veel vaker te slaan.

____________________________________________________________________________________________________________

Maarten Aarssen

 

 

 

 

Maarten Meurer Aarssen – Consultant ABD Interim Bureau Algemene Bestuursdienst & bestuurslid NFMD
De wereld en de maatschappij om ons heen is continue in beweging. Trends, gewoonten en werkwijzen die vandaag worden toegepast kunnen morgen verouderd zijn. Dit vergt niet alleen flexibiliteit om hier mee om te gaan maar ook de wil om jezelf te blijven ontwikkelen en nieuwe ontwikkelingen vooral als kansen te zien. Management development zie ik in dit perspectief dan ook als het instrument om mensen en organisaties ‘toekomstproof’ te maken. Als MD-consultant bij het Bureau van de Algemene Bestuursdienst (ABD) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ben ik hier dan ook dagelijks met veel plezier en overtuiging mee bezig. Talentontwikkeling, nieuwe inzichten bieden en het leggen van de perfecte match drijft mij in mijn werk. In mijn werk en als NFMD bestuurslid volg ik de ontwikkelingen op het MD-vakgebied op de voet en ervaar in de dagelijkse praktijk de uitdagingen waarvoor wij staan. Ik zie dat veel -publieke en private- organisaties dezelfde vraagstukken hebben op MD-gebied en elkaar zouden kunnen ondersteunen bij het vinden van de juiste werkwijzen. De NFMD zie ik daarvoor als een perfect platform. Ik zou dan ook graag als NFMD bestuurslid willen bijdragen aan het bevorderen van kennisuitwisseling en samenwerking tussen organisaties en MD-professionals om dit mooie vakgebied verder te ontwikkelen en ’Toekomstproof’ te maken.  

____________________________________________________________________________________________________________

Christie Aerts

 

 

 

 


Christie Aerts – HR Manager Danone & bestuurslid NFMD

____________________________________________________________________________________________________________

Eeke Dijkstra

 

 

 

 


Eeke Dijkstra – Adviseur Management Development Sociale VerzekeringsBank & bestuurslid NFMD

____________________________________________________________________________________________________________

Jozef Zondag

 

 

 

 


Jozef Zondag – Managing Consultant Berenschot & bestuurslid NFMD

____________________________________________________________________________________________________________

Ellen van Loon

Ellen van Loon – Management Assistente NFMD
Als management assistente van de NFMD ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van alle bijeenkomsten en het jaarlijkse congres. Daarnaast coördineer ik alle office werkzaamheden en houd ik contact met leden over het lidmaatschap, bijeenkomsten en andere vragen die spelen. Ik neem alle administratieve en organisatorische werkzaamheden van het bestuur uit handen, zodat zij zich kunnen richten op de vakinhoudelijke invulling!