NFMD

6 april 2017

Gelukkig Werken en Gelukkig Leidinggeven 

In deze interactieve bijeenkomst nemen Onno Hamburger en Erwin Klappe ons mee in het onderwerp
Gelukkig Leidinggeven en Gelukkig Werken.

De afgelopen jaren is het Gelukkig Werken trainingsprogramma in zeer verschillende sectoren toegepast.  Zo is in 2012 gestart met een geluksbevorderend trainingsprogramma voor zorgprofessionals in het Amphia Ziekenhuis, “Amphia Floreert”. Deze aanpak is gebaseerd op de bestseller Gelukkig Werken van Onno Hamburger en Ad Bergsma. Op dit moment hebben meer dan 600 verpleegkundigen deelgenomen. Met positief resultaat: minder verzuim, meer registraties van incidenten, meer patiënttevredenheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wees in 2014 de geluksaanpak “ Amphia Floreert” aan als best practice tegen werkstress en ter bevordering van duurzame inzetbaarheid.

Voor gelukkig werken is de houding van het leiderschap van groot belang. We zullen dan ook ingaan op wat je als leider kan doen om gelukkig werken binnen de organisatie te bevorderen en op die manier een florerende organisatie te bouwen zowel voor medewerkers, leidinggevenden als aandeelhouders.

Na deze interactieve bijeenkomst weet je:

  • waarom Amphia en steeds meer andere organisaties aandacht besteden aan gelukkig werken
  • wat gelukkig werken is en welke mythes er bestaan over gelukkig werken
  • waardoor gelukkig werken een positief effect heeft op mens en resultaat
  • hoe je zelf invloed kan hebben op gelukkig(er) werken
  • hoe je ander moet motiveren om gelukkig leiding te geven (zowel voor jezelf als de medewerker)
  • wat gelukkig leidinggeven concreet betekent voor de stijl van leidinggeven
  • wat de valkuilen zijn bij gelukkig leidinggeven (hoe kan je het geluk van jouw medewerkers binnen no-time de nek om draaien)
  • hoe je als leidinggevende geluk kan meten binnen de organisatie en wat dit ons leert
  • hoe je het thema geluk en werk levend houdt binnen de organisatie

Presentatie Gelukkig Werken & Leidinggeven

Artikel: Toepassing training gelukkig werken Amphia Ziekenhuis