NFMD

Missie & visie

Missie: waar staan we voor?
De NFMD heeft als doel de professional zodanig vakinhoudelijk te ondersteunen, dat de bijdrage van MD aan de organisatie en aan de mensen optimaal is.

Visie: hoe zien we onszelf in de wereld van morgen?
We onderhouden en versterken ons vakmanschap door het professionaliseringstraject, door losse bijeenkomsten en door het onderhouden van ons netwerk. Daarmee bereiken we dat MD-professionals volop in hun kracht komen en een flinke bijdrage leveren aan talentontwikkeling in hun organisatie. 

 

Missie en visie