NFMD

8 september 2016

Volgende week verschijnen op deze pagina foto’s en een verslag van de bijeenkomst.

Presentatie workshop Tanachia Ashikali

Presentatie workshop Claartje Vinkenburg

Diversiteit is een actueel en aansprekend thema voor MD-professionals. De kracht van en het streven naar diversiteit binnen een organisatie wordt door MD-professionals breed gedeeld, maar de praktijk is dikwijls weerbarstig.

De NFMD en het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) willen bijdragen aan verdere kennisdeling en uitwisseling van best-practices, met als doel om enerzijds MD-professionals kennis en inzicht te geven over de praktische uitvoerbaarheid van diversiteitsbeleid en anderzijds bi-culturele kandidaten inzicht te geven in het werkveld van Management Development.

Ruim 200 deelnemers waren aanwezig bij de bijeenkomst die werd geopend door Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Asscher benadrukte op deze middag het belang van diversiteit in de organisatie.

Toespraak Minister Asscher8 september 1

 

“Het is cruciaal dat we hier in slagen, we hebben een lange weg te gaan. Als ik kijk naar mijn eigen departement en het management is het spierwit, het is buitengewoon gênant. Als we kijken naar de cijfers van het breder Topmanagement is het eveneens gênant en dat moet veranderen. Dat kan alleen als we het onderwerp belangrijk maken op jullie niveau en als we doorzetten, volhouden en laten zien dat het wél kan”. Volgens Minister Asscher hebben we drie taken:

  • zorgen voor toegang voor dienstbetrekking (pool vergroten);
  • als mensen instromen, zorgen voor normalisering, denk aan begeleiding;
  • doorbreken van het glazen plafond.

“In de leiding van de overheidsdiensten lukt het ons om het aandeel vrouwen te bevorderen, dat is ook niet vanzelf gegaan, we kunnen het niet hebben van afwachten”. De toespraak van de Minister is te bekijken op de website van het Multicultureel Netwerk Rijk

Max Daniel

Max Daniel, hoofd operatien van de Nationale Politie, gaf een inspirerende lezing over de nut en noodzaak van het diversiteitsbeleid bij de Nationale Politie.

In het interactieve workshop gedeelte, waar kennisdeling en het uitwisselen van best practices centraal stonden, vonden workshops plaats met de onderwerpen: de laatste wetenschappelijk inzichten over diversiteit, confrontatie met eigen vooroordelen, Diversiteit en inclusie & leidinggeven in een omgeving met diversiteit. De workshops werden verzorgd door:

  • Jennes de Mol, hoofd directeur Personeel & Organisatie (HDPO) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (leidinggeven in een internationale context en leidinggeven aan medewerkers met een diverse achtergrond).
  • Tanachia Ashikali, instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden
    (de ogenschijnlijke paradox tussen diversiteit en inclusie).
  • Claartje Vinkenburg, universitair hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam (diversiteit in loopbanen in organisaties)
  • Barbara Bos, perswoordvoerder bij College voor de Rechten van de Mens (mechanismen van stereotypering en discriminatie)

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

workshop 4

 

Vervolgens was bij de informele borrel met live muziek ruim voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en inzichten te delen die tijdens deze unieke bijeenkomst waren opgedaan.