NFMD

1 april 2014

Over moreel en ethisch handelen, ondernemen en leidinggeven…

Wat is de stand van zaken daarin in Nederland?
Albert Jan Stam was de eerste spreker en auteur van het boek ‘Zo doen we dat hier’, waarin 12 topbestuurders reflecteren over hun wijze van stimuleren en  managen van integriteit. Dit leverde ook de uitspraak op: ‘integriteit is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend’.

De gesprekken met die bestuurders gaf inzichten in belangrijke aspecten van ethisch besturen, samengevat als een 7 krachten model. Bijvoorbeeld de kracht van verbinding, van vertrouwen, van het goede voorbeeld en van dialoog. Daarnaast gingen we, ook in de discussie, in op de manier waarop je tot oordeelsvorming komt bij ethische dilemma’s.

Gwendolyn van Tunen, Chief Compliance Officer bij ABNAMRO Bank ging vervolgens in op de werkwijze van de bank als het gaat om ethisch handelen. Zij sprak heel open over de moeite die het kost om dit thema in het DNA van de bank te krijgen en zij kon bovengenoemde uitspraak dan ook van harte onderschrijven. Een reden voor de bank om hier zoveel energie in te stoppen is de morele verplichting naar de klanten en de maatschappij: “we hebben er een bende van gemaakt”. Bewustwording binnen de bank wordt onder andere gecreëerd door het geven van dilemma trainingen, die maken tegenwoordig standaard deel uit van het arsenaal aan opleidingen voor bankmedewerkers.

Eén van de door Albert Jan genoemde krachten die nodig zijn om als organisatie op een moreel hoger niveau te kunnen komen is de kracht van het goede voorbeeld. Hier ligt een belangrijk aanknopingspunt voor MD, bijvoorbeeld in leiderschapsontwikkeling. Tijdens het laatste deel van de bijeenkomst werd dan ook verwoed van gedachten gewisseld over de inbreng die MD professionals kunnen hebben in hun eigen organisaties.

Presentaties NFMD 1 april 2014

Irene Koopman, Strategisch loopbaanadviseur Belastingdienst:
Met veel plezier heb ik opnieuw een bijeenkomst bijgewoond van de NFMD. Deze bijeenkomsten zijn voor mij altijd inspirerend en leuk. Alleen al de locatie was deze keer een bezoek waard, maar zonder de boeiende sprekers én de interessante collega’s was dat toch niet voldoende geweest. Het onderwerp sprak mij aan, al kan ik me voorstellen dat niet iedere MD- adviseur dat direct als logisch onderwerp beschouwt. Maar dat neem niet weg dat het mij erg inspireert, gewoon om weer goed op de hoogte te zijn over waar het om draait voor onze leiders. De kritische vragen uit de zaal waren ook leuk en met dit kleine gezelschap hadden we dat misschien nog wel even door kunnen zetten. Het in gesprek zijn met collega’s uit zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties vind ik wel altijd een heel aansprekend aspect van deze bijeenkomsten.